Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.

ZKV hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, bestuursleden, vrijwilligers en anderen die bij de vereniging zijn betrokken.

Uitgebreide informatie is te vinden in de Privacyverklaring ZKV.