CKV ZKV is een christelijke korfbalvereniging, waarbij de afkorting ZKV staat voor Zuidlandse Korfbal Vereniging. De vereniging is ingeschreven bij de KVK onder nr.: 40385078 

Opgericht: 3 juni 1955
Clubkleuren:shirt groen/wit vertikaal gestreept, groene broek/rok
Verenigingsnummer: NCX35F3
Terrein: Groot Nibbeland
Adres:Kerkweg 82, 3214 VE Zuidland
Telefoon:0181-453492
  
Postadres:Grotenhoeklaan 26, 3214 TK Zuidland
ING rekening:NL26 INGB 0002 9361 30
Rabobankrekening:NL70 RABO 0375 9158 93
E-mailadres (KNKV):info@zkvzuidland.nl

….

Gedragsregels

Bij de gemeente Nissewaard hebben wij een subsidie aanvraag gedaan voor Sportiviteit en Respect. Om deze subsidie te ontvangen moeten we aantoonbaar aan de slag gaan met dit thema. Naar aanleiding hiervan hebben we gedragsregels opgesteld, welke we met jullie willen delen. Zoals je hieronder kunt lezen zijn veel van de opgestelde gedragsregels gelukkig heel normaal binnen onze vereniging. Echter vinden we het toch goed om deze regels met jullie te delen en willen we jullie vragen om deze te respecteren.

Mocht je aanvullingen of vragen hebben op de gedragsregels stuur dan een mail naar zkv.zuidland@knkv.nl.

….

Bij ZKV :

 • Gaan we respectvol met elkaar om
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals: schelden, pesten, discriminatie en ander agressief gedrag
 • Helpen we elkaar wanneer dat nodig is
 • Laten we iedereen in zijn/haar waarde
 • Houden we ons aan de (gedrags)regels en spreken we elkaar aan op deze regels als dat nodig is
 • Komen we afspraken na
 • Blijven we van de spullen van een ander af
 • Houden we ons materiaal netjes en ruimen we dit op
 • Houden we onze accommodatie netjes en ruimen we onze rommel op
 • Hebben volwassenen een voorbeeldfunctie voor de jeugd

….

Als lid van ZKV :

 • Spelen we sportief en respecteren we de beslissing van de scheidsrechter
 • Geven we onze tegenstander en de scheidsrechter een hand na de wedstrijd
 • Melden we ons bij verhindering op tijd af

….

Privacy wet

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) van kracht geworden. ZKV hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, bestuursleden, vrijwilligers en anderen die bij de vereniging zijn betrokken. In de onderstaande bestanden kunt u meer informatie hierover vinden en ook kunt u hier het bestand vinden om toestemming te geven op de privacy verklaring.

….