Nieuwsbericht over rubbergranulaat in kunstgrasvelden

Beste ZKV-ers

De uitzending van het tv-programma Zembla over kunstgrasvelden ingestrooid met rubberkorrels van woensdag 5 oktober j.l. heeft veel stof doen opwaaien. In deze uitzending zijn de mogelijke gevolgen door het gebruik van rubberkorrels, gemaakt van gemalen autobanden, op de gezondheid van de sporters onderzocht.

In het verleden is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico's van het gebruik van SBR-rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dit onderzoek gaf aan dat de risico's zeer gering zouden zijn, maar Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusies te kunnen trekken.

Het korfbalverbond erkent alleen zandkunstgrasvelden als ondergrond voor het spelen van competitiewedstrijden. Echter zo'n 5 tot 10 % van de korfbalverenigingen speelt met een dispensatie op met rubber ingestrooide kunstgrasvelden. De uitzending van Zembla is voor het KNKV zeker aanleiding om het RIVM te vragen nader onderzoek te doen naar de bevindingen van Zembla en om zo nodig vervolgonderzoek te doen.

Voor de tegenstanders die ZKV (jeugd en senioren) in de resterende wedstrijden heeft is het spelen op deze kunstgrasvelden NIET van toepassing !

Het RIVM heeft opdracht gekregen om opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen schaden. Het onderzoek moet nog voor het einde van dit jaar klaar zijn. Zodra er mee informatie beschikbaar is zullen wij jullie weer informeren.

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met het bestuur.

Namens het bestuur
Agnes van Meurs